Posted on

Oznamy, Hirdetések – 28.04.2024 – 05.05.2024

·          Oznamujeme veriacim, že aj v tomto roku máte možnosť darovať 2 % z Vašich zaplatených daní cez občianske združenie Rabbuni na prevádzku našej pastoračnej miestnosti. Tlačivo nájdete na stolíku na noviny, alebo si ho môžete stiahnuť TU. K vyplnenému tlačivu je potrebné priložiť potvrdenie od zamestnávateľa, a odovzdať ho na príslušnom daňovom úrade.

   Túto nedeľu je aprílová zbierka na organ.

   V stredu 1.5 a 8.5. nebudú úradné hodiny.

   Adorácia vo štvrtok bude od 6:45. Zapísať sa môžete do časového rozvrhu na novinovom  stolíku.

   Stretnutie zo snúbencami bude vo štvrtok o 19:00 na fare.

   Farská desiata je túto nedeľu po sv. omši o 9:30.

   Pozývame  Vás  na kurz Filip 3. až 5. mája. Je to duchovná obnova pre dospelých. Uskutoční sa na fare v Šali. Prihlásiť sa treba na našej stránke farnosti alebo v sakristii.

   Pozývame všetky deti od 1. do 7. ročníka na Detský letný tábor, ktorý bude od 15. do 21. 7. v DCM (Diecéznom centre mládeže) Bojničkách. Prihlásiť sa je potrebné do 9.6. Prihlášky nájdete na stolíku s novinami.

 

   Ponúkame vám púť do Mexika k P. Márii Guadalupskej v termíne od 20.-30.11.2024. Viac na plagáte na nástenke. Prihlásiť sa môžete na farskom úrade alebo v sakristii.

·          Oznamujeme veriacim, že aj v tomto roku máte možnosť darovať 2 % z Vašich zaplatených daní cez občianske združenie Rabbuni na prevádzku našej pastoračnej miestnosti. Tlačivo nájdete na stolíku na noviny, alebo si ho môžete stiahnuť TU. K vyplnenému tlačivu je potrebné priložiť potvrdenie od zamestnávateľa, a odovzdať ho na príslušnom daňovom úrade.

 

** Hittanosok napközis tábora, 2024. július 9-tól július 12-ig lesz megtartva, szeretettel várjuk a jelentkező gyermekeket.

** Mai vasárnap, délután, szokásos gyermek foglalkozást tartunk.

**Csütörtökön egésznapos Szentségimádás lesz, reggel 6:45-től,feliratkozhatnak az adott ívre, melyet a katolikus újságoknál az asztalon megtalálnak. Ne hagyjuk egyedül az Úr Jézust! 

**Mai napon, Jó pásztor vasárnapján, új papi és szerzetesi hivatásokért imádkozunk, egyben ma van az országos gyűjtés a papi szeminárium és a kispapok részére. 

** Szeretettel hívjuk a felnőtteket, Fülöp kurzusra, mely május 3-tól 5-ig lesz a helyi plébanián. Jekentkezni lehet a plébánia honlapján ill.a sekrestyében.

** Mexikóba a Guadalupai Szűz Anyához tervezünk zarándokutat, 2024.november 20-tól november 30-ig. További információt a faliújságon megtalalható. Jelentkezni lehet a plébánián vagy a sekrestyében.

** Szeretettel várjuk a tanulók jelentkezését Nyári gyermek táborra, mely július 15- 21-ig lesz Bojničkyn (Bajmócskán). Jelentkezni lehet június 9-ig, jelentkezőívet megtalálják a katolikus újságoknál.

** Jövő vasárnap, tartjuk orgonánk javítására a gyűjtést. Adományaikat a jó Isten fizesse meg!

** Jövő vasárnap,szlovák nyelvű szentmise után (9:30) szeretettel várjuk a kedves testvéreket a plébániai tízóraira.

** Szerdán, 18 órától, szlovák nyelvű szentmise lesz a családok számára. Ezt követően házastársak estéje lesz a plébánián. Téma: a test teológiája.