Posted on

Oznamy Közlemények 31.10.2021 – 7.11.2021

Oznamy Közlemények 31.10.2021 – 7.11.2021

 • Bohoslužobný poriadok / Szentmisék rendje (JPG) – 31.10.-7.11.2021
 • Synoda – pozvanie k účasti (PDF)
 • 1,novembra 2021 o 14:30 hodine v maďarskom jazyku a o 15:00 hodine v slovenskom jazyku bude spoločná modlitba na cintoríne za našich zosnulých!
 • Členovia občianskeho združenia Láska v nás budú predávať kahance za nenarodené deti dňa 1. novembra 2021 po svätej omši o 9:30 a pred maďarskou svätou omšou. Cena je 1 Euro. Poobede po spoločnej modlitbe na cintoríne sa budeme modliť bolestný ruženec za nenarodené deti a potom si zapálime kahance pri  veľkom kríži. Vyzbierané finančné prostriedky posielame na účet Fóra života!
 • Od 1. novembra 2021 aj naďalej okres Šaľa zostane oranžovým okresom v Covid-automate. Aj naďalej budú platiť už oznámené pravidlá. Ďakujeme za pochopenie!
 • Z príležitosti celoslovenskej zbierky na misie  naša farnosť vyzbierala 1 870,60 EUR. Za Vaše milodary srdečné Pán Boh zaplať!
 • 4. novembra 2021, v prvý štvrtok v mesiaci aj po večernej svätej omši bude poklona pred Najsvätejšou sviatosťou až do 20:00 hodiny. Srdečne pozývame aj tých, ktorí kvôli pracovným povinnostiam nemôžu prísť cez deň do kostola!
 • 7. novembra 2021 o 15:00 bude v našom kostole spoločná modlitba k Panne Márii tzv. „Večeradlo“!
 • Od 1. do 8. novembra je možné získať plnomocné odpustky pre duše v očistci. Podmienky sú podrobne rozpísané na nástenke!
 • Dňa 7. novembra 2021 o 10:30, po svätej omši prídu k nám zo Slovenskej katolíckej charity. Keďže naša farnosť je už viac rokov dôležitým podporovateľom Pôstnej krabičky, chceli by sa nám poďakovať za milodary, vďaka ktorým môžu prevádzkovať ich centrá a iné aktivity v Ugande a Rwande.
 • Po krátkej prednáške ponúknu nám za dobrovoľné príspevky africké výrobky (ružence a tašky vyrobené deťmi a mládežou v Ugande, krížiky a sošky Panny Márie z rwandského Kibeho, atď.) ako aj typický africký čaj. Výťažok pôjde priamo deťom na ich aktivity alebo nákup kníh, atď.

Egyéb hirdetések

 • 2021.november 1-én közös imádság lesz az elhunytakért a temetőben 14:30 órai kezdettel magyar nyelven és 15:00 órától szlovák nyelven!
 • A  Szeretet mibennünk polgári társulás tagjai 2021. november 1-én a meg nem született gyerekekért mécseseket fognak árulni a magyar nyelvű szentmise előtt, amelyeknek az ára 1 euro. Délután a temetői közös szlovák nyelvű imádság után a fájdalmas rózsafüzért fogjuk imádkozni a meg nem születettt gyerekekért szlovák nyelven. Utánna meggyújtjuk a mécseseket a nagy keresztnél. Az összegyűjtött pénzt a Fórum života elnevezésű szervezet számlájára küldjük!
 • 2021. november 1-től a vágsellyei járás továbbra is a narancssárga járások közé fog tartozni a Covid-szemaforban. A már meghirdetett szabályok érvényesek továbbra is. Köszönjük a megértést!
 • Az országos gyűjtés alkalmával egyházközségünkben a missziókra 1 870,60 EUR gyűlt össze. Adományaikat Isten fizesse meg!
 • 2021. november 4-én, a hónap első csütörtökjén az esti szentmise után is lesz szentségimádás egészen 20:00 óráig. Szeretettel hívjuk azokat is, akik munkavégzés miatt nem tudnak napközben megállni a templomban!
 • 2021. november 7-én 15:00 órától „Večeradlo“ elnevezésű közös imádság lesz templomunkban a Szűzanyához!
 • November 1-e és 8-a között teljes búcsút nyerhetünk a tisztítótűzben szenvedő lelkeknek, amelynek feltételei megtalálhatóak a faliújságon!
 • 2021. november 7-én, 10:30 órától, a szentmise előtt egy rövid előadás keretében a Szlovák Katolikus Karitász köszönetet mond egyházközségünknek, hogy minden évben aktívan belekapcsolódunk a „Pôstna krabička“ elnevezésű kezdeményezésbe, amelynek eredményeként az ugandai és a rwandai központjaikat és aktivitásaikat tudják fenntartani.Az előadás után, a templom előtt afrikai termékeket és tipikus afrikai teát fognak kínálni, önkéntes adományokért amelyből az afrikai gyerekek további aktivitásait és könyvek vásárlását fogják támogatni.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *